Opdrachten

Onderstaand een korte beschrijving van de afgeronde en de nog lopende opdrachten. Bij al deze opdrachten is uitgegaan van de filosofie welke eMWee management hanteert voor al haar opdrachten, namelijk:

 • Een plan van aanpak met duidelijke doelstellingen en tijdsduur
 • Heldere en eerlijke afspraken
 • Geen `uurtje factuurtje` mentaliteit
 • Niet alleen denken, maar ook doen. De handen uit de mouwen.

Interim management

Bedrijf
Haagse Hogeschool als Adjunct Hoofd Registratie & Verslaglegging

Inhoud
Co?rdineren van de werkzaamheden van de afdeling R&V (16 fte)
Interim controle JR 2010

Bedrijf
Lucas onderwijs, een stichting voor PO en VO (31.000 leerlingen en 80 scholen) als Hoofd Financi?n en Administratie.

Inhoud

 • Rapportages (Q2 en Q3)
 • Jaarrekening 2009
 • Begroting 2010 en 2011
 • Herstructureren afdeling FA
 • Opzetten/implementeren projectadministratie.

Bedrijf
International Water and Sanitation Centre (IRC) als controller. Een NGO die haar kennis beschikbaar stelt aan regeringen en organisatie om te komen tot een duurzame infrastructuur inzake water- en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. 

Inhoud

 • Aanpassing budget 2009 
 • Jaarrekening 2008 
 • Project control

Bedrijf
Vakopleiding Transport en Logistiek (VTL) als business controller voor de business units Opleiding & Training, Leren & Werken, Uitgeven & Toetsen en het Kenniscentrum. 

Inhoud

 • Jaarrekening 2007
 • Beschrijven, ontwikkelen, toetsen en adviseren inzake management informatie, prijsbeleid, kostprijzen en kpi`s
 • Uitvoeren van interne audits en het ISO 90001 traject

Bedrijf
Beurtvaartadres als projectleider financi?n. Een handelsbedrijf in vervoersdocumenten en software ontwikkeling (digitalisering).  

Inhoud

 • Beschrijven AO/IB als voortraject ISO certificering
 • Optimaliseren debiteurenbeleid
 • Beschrijven en invoeren planning & control cyclus
 • Opzetten management informatie en coachen van het Hoofd Financi?n 

Bedrijf
Kinderopvang DAK als Controller. Kinderopvang DAK is een organisatie met ruim 60 centra en een omzet van ? 25 miljoen (2007). 

Inhoud

 • Professionaliseren van managementinformatie (integraal management)
 • Opzetten planning & control cyclus
 • Leiding geven aan de financi?le afdeling
 • Adviseren directie en lid van MT.

Bedrijf
Vakopleiding, Transport en Logistiek (VTl) als projectleider financi?n. Een organisatie die opleidingen, cursussen en leerlingen aanbiedt aan de bedrijfstakken transport en haven.

Inhoud 

 • Planning & Control.
 • Business Controller
 • Jaarrekening 2006. 
 • Adviseren MT en directie.

Bedrijf
Justiti?le Jeugdinrichting Teylingereind als Hoofd Financi?le Zaken.
Een particuliere jeugdinrichting met 120 plaatsen voor jeugdigen tot 21jaar te Sassenheim.

Inhoud

 • Verantwoordelijk voor alle financieel administratieve zaken en salarisadministratie.
 • Invoeren (deel) budgetten binnen de organisatie
 • Implementeren roosterpakket.

Bedrijf
Stichting Rijswijkse Kinderopvang als Controller.
De SRK verzorgt professionele opvang voor kinderen van 0 - 14 jaar in de gemeenten Rijswijk en Den Haag..

Inhoud

 • Vervanging huidige controller.
 • Advisering i.v.m. schaalvergroting en andere projecten

Bedrijf
Centrum indicatiestelling Zorg als Stafmedewerker Planning & Control. De organisatie van CIZ verandert van 80 locale / regionale buro`s naar 16 regionale vestigingen. 

Inhoud

 • Het opzetten van de administratie en management informatie bestaande uit AWBZ en WvG producten.
 • Het adviseren aan de regiodirecteur betreffende de inrichting van het regiokantoor.
 • Aanspreekpunt voor de concerncontroller.
 • Jaarrekening traject te Driebergen (hoofdkantoor)

Bedrijf
Stichting Librijn openbaar onderwijs als Beleidsmedewerker Financi?n. 
Een stichting met 13 scholen primair onderwijs, welke is ontstaan uit een fusie van de Delftse en Rijswijkse openbare scholen per 1 januari 2004.

Inhoud

 • Inzicht verschaffen in de financi?le staat van de stichting
 • Opzetten nieuw fin.adm structuur ivm Lumpsum financiering
 • Optimaliseren AO/IC.
 • Begeleiden jaarrekening 2004 en AVR 2004.
 • Meerjaren(begroting) en advisering functie-inhoud.
  Participatie in project Europese aanbesteding

Bedrijf
Penitentiaire Inrichting Haaglanden als medewerker Budgettering & Begroting. PI Haaglanden bestaat uit de inrichting Scheveningen en Zoetermeer.

Inhoud

 • Verder ontwikkelen van de planning & control cyclus binnen de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. (PI Haaglanden). 
 • Het opzetten van de periodieke management informatie.
 • Het verzorgen van de trimester rapportage richting het hoofdkantoor.
 • Het begeleiden van de medewerker budgettering & begroting. 

Bedrijf
Bruna b.v als Medewerker Planning & Control
Bruna b.v. is onderdeel van Postkantoren b.v.

Inhoud

 • Co?rdineren van de jaarafsluiting.
 • Verzorgen jaarrekeningen van BRUNA B.V.
 • Testen rapportage uit Business Warehouse van SAP.

Bedrijf
International School of The Hague als Financieel Adviseur.
De ISH is het internationale deel van het Rijnlands Lyceum

Inhoud

 • Project controller nieuwbouw
 • Opzetten rapportage / begroting ISH (secondary en primary school)

Bedrijf
Stichting het Rijnlands Lyceum als Hoofd Financi?n.
Deze stichting is een scholengemeenschap voor zowel internationaal als nationaal onderwijs van ongeveer 4000 leerlingen verdeeld over vier locaties.

Inhoud

 • De uitbestede financi?le- en crediteurenadministratie in eigen beheer uitvoeren en tevens de debiteuren- en crediteurenadministratie decentraliseren.
 • Implementatie Exact Financials.
 • Opzetten managementrapportage voor het locale management.
 • Project administraties huisvesting / nieuwbouw.
 • Leidinggeven aan het Stafbureau van 4 mensen.
 • Inhoud geven aan de nieuwe functie van Hoofd Financi?n.
 • Sparringpartner Bestuursmanager.

Administratieve dienstverlening

eMWee management verzorgt de gehele financi?le administraties, de loonaangiften, de btw aangiften en aangifte inkomstenbelasting van een drietal horecagelegenheden.
Ook hier geldt dat er wederzijds heldere afspraken zijn gemaakt, zodat aangiften en rapportages tijdig op de plaats van bestemming zijn.

Verder heeft eMWee management een aantal particulieren als klant voor fiscale adviezen.

Curriculum Vitae Opdrachten Nederlands.pdf
Curriculum Vitae Assignments English.pdf

 
 
 

iwc replica watches iwc portuguese chrono replica iwc portofino replica iwc ingenieur replica iwc big pilot replica