Ontwikkelingen

eMWee management volgt nauwgezet de nieuwe ontwikkelen op financieel administratief en financieel economisch gebied.

Integraal management

Op dit moment worden de verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de organisatie gelegd. Keuzes worden op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie gemaakt.

Om managers te kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid moeten zij wel goed worden geÔnformeerd. Managers willen informatie, het liefst zo snel mogelijk, zodat zij beslissingen kunnen nemen en daar waar nodig kunnen bijsturen.

eMWee management heeft ervaring in het opzetten van adequate management informatie op verschillende managementniveau?s.

Voor advies of uitvoering neem gerust contact met ons op.

Primair onderwijs

In navolging van het wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs gaat met ingang van 1 augustus 2006 ook het primair onderwijs over op lumpsumfinanciering.

Uitgangspunt hierbij is dat de scholen over een grotere eigen beleidsruimte moeten beschikken en dus ook zelf keuzes moeten maken.

Om keuzes te kunnen maken moet de schooldirectie worden geÔnformeerd over wat er kan worden uitgeven en wat er al is uitgegeven. Het schoolmanagement heeft behoefte aan snelle, betrouwbare en leesbare financiŽle informatie

Dit betekent een herinrichting van de onder meer financiŽle administratie en een nauwe samenwerking met de afdeling Personeel & Organisatie voor wat betreft de personele lasten.

Inmiddels is er behoorlijk wat informatie beschikbaar op de CFI site; echter, om een goede overgang naar lumpsum te realiseren zal ťťn en ander goed moeten worden gecoŲrdineerd.

eMWee management heeft inmiddels de omslag gerealiseerd binnen de Stichting Librijn openbaar onderwijs en kan dit ook voor uw organisatie realiseren. Wilt u advies, zoekt u een aanspreekpunt of iemand die de implementatie van lumpsum in uw organisatie kan begeleiden, neem dan gerust contact op.

Kinderopvang

Ook deze branche is in ontwikkeling. Door de Wet Kinderopvang zijn subsidies vervallen of worden afgebouwd.
Ouders zijn kritischer, wachtlijsten worden kleiner en kwaliteitseisen worden groter.

Dit betekent dat er sterke concurrentie heerst onder de kinderdagverblijven. Nieuwe producten worden ontwikkeld en er vindt schaalvergroting plaats.

Kortom; er is sterk behoefte aan snelle en betrouwbare informatie.

eMWee management heeft ervaring in deze branche en kan uw organisatie dusdanig inrichten dat u met vertrouwen deze nieuwe periode kunt ingaan.

Wilt u advies of zoekt u iemand om mee te sparren neem dan gerust contact met ons op.